Візитка

Житомирський центр розвитку дитини №68 є закладом дошкільної освіти для дітей віком від 2 до 6 років, який функціонує на підставі Статуту, затвердженого наказом управління освіти Житомирської міської ради від 23.09.2016р. №415.

ЖЦРД №68 є правонаступником дитячих ясел-садка №68, який відкрито у 1983році.

Житомирський ДНЗ №68 перейменовано на ЖЦРД №68 та затверджено статут закладу рішенням 26 сесії четвертого скликання Житомирської міської ради №569 від 29.09.2005р.

Житомирський центр розвитку дитини №68 розташований в типовій двоповерховій будівлі, загальною площею 2478,8 кв.м.
Проектна потужність закладу складає 234 місць (11 дошкільних груп).

Головна мета діяльності Житомирського центру розвитку дитини №68:

➤ забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
➤ створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дошкільників;
➤ організація догляду, оздоровлення, навчання і виховання дітей дошкільного віку;
➤ надання батькам консультативної допомоги по вихованню дітей, компетентна педагогічна та психологічна допомога сім’ям у складних життєвих ситуаціях;
➤ формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
➤ корекція психічного, мовленнєвого і розумового розвитку дитини, соціальна адаптація;
➤ організація діяльності дітей за інтересами, нахилами, вподобаннями, потенційними можливостями.

Пріорітетні напрямки роботи:

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМОК

Головною  метою роботи нашого закладу є створення сприятливих умов для максимального фізичного розвитку дитини, її психіки, формування духовності, навичок комунікативності шляхом розроблення здоров’язбережувальних та здоров’я-формувальних технологій.

Педагогічним колективом закладу було визначено ряд пріоритетних завдань, які сприяють фізкультурно-оздоровчому напрямку, який базується на урахуванні стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей, до реальних умов роботи дошкільного закладу, особливостей родинного виховання, а саме:

 • створення екологічно сприятливого життєвого простору здоров’язбережувального та здоров’ яформувального середовища,
 • оптимізація рухового режиму дітей;
 • оновлення принципів, змісту та освітніх технологій;
 • орієнтація на формування життєвої компетентності дитини;
 • забезпечення фізичного, психологічного та морального здоров’я;
 • забезпечення розвивального предметно-ігрового середовища;
 • гуманізація взаємин дитини з навколишнім середовищем;
 • формування свідомого , відповідального ставлення до життя;
 • творча самореалізація педагогів;
 • підсилення творчого розвитку дошкільників засобами інтеграційного освітнього процесу;
 • удосконалення роботи по формуванню життєвої компетентності дошкільника у різних сферах його діяльності;
 • соціально-педагогічний патронат сім’ї.

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК

Одним з провідних напрямів роботи  закладу є екологічне виховання дошкільників. Змістовною, систематичною та результативною є пізнавальна діяльність дошкільнят 5-го та 6-го років життя в екологічній лабораторії, де вихователем з екологічного виховання Копельчук А.Б. в ході спеціально організованих еколого-пізнавальних занять, пошуково-дослідницької діяльності, спостережень за об’єктами живої та неживої природи під час цільових прогулянок на „екологічній стежині”, праці в „Зеленій кімнаті”, діяльності екологічного клубу „Паросток”. Основними завданнями, які ставить на меті  вихователь у роботі з маленькими „природолюбами”, – це, поряд з формуванням у дітей цілісної картини світу взагалі та певних природничих понять про оточуючий світ природи планети Земля та природи Космосу зокрема.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМОК

Художньо-естетичне виховання дошкільників забезпечують спеціалісти закладу у тісній співпраці з вихователями та батьками вихованців. Організація музичної діяльності у закладі спрямована на формування у дошкільників почуття прекрасного засобами музичної діяльності; розвиток музичних здібностей: музичний слуху, голосу, естетичний смаку, творчості, уяви, фантазії і на високому рівні здійснювалась музичними керівниками Погребніченко Л.Д., Павленко І.В., Ладуренко С.Ю., які тісно співпрацювали з вихователями усіх груп.  Музкерівники дають змогу відчути художньо-естетичну природу музики і пластики,як мистецтво вияву людських емоцій і почуттів. На високому методичному та естетичному рівнях проводяться свята, розваги, театралізовані музичні розваги.

Гарних результатів досягнуто керівником гуртка театралізованого мистецтва Марцун Н.П. у формуванні в групах дітей середнього та старшого дошкільного віку любові та потягу до театрального мистецтва. Діти добре розуміють зміст вистав, з задоволенням перевтілюються у театральні образи, передаючи за допомогою засобів виразності їх особливості, володіють засобами інтонаційної виразності, проявляють багату уяву, самостійність, творчість, акторські здібності.  Під час організації та проведенні занять, свят, розваг педагоги надають можливість кожній дитині активно виявляти себе, активізують пасивних, сором’язливих дітей, залучають їх до виконання провідних ролей, заохочують до прояву творчої активності, намагаються розвивати вміння імпровізувати.

Вихователь із зображувального мистецтва Мацюк Л.М. тісно співпрацює з вихователями, які доповнюють і поглиблюють уявлення, знання та вміння дітей, набутті на заняттях з малювання, ліплення, аплікації в студії зображувального мистецтва. Як результат роботи діти відповідно до свого віку та своїх індивідуальних можливостей вміють самостійно добирати способи зображення і матеріали, компанувати задум на папері, володіють різними традиційними і нетрадиційними техніками образотворчого мистецтва, створюють сюжетні, предметні, декоративні роботи з малювання та аплікації.

Як лагідно сонечко землю зігріє,
Як дощик її оросить,
Так вихователь дитя зустрічає,
Щоранку в садочок спішить.
Про всі негаразди відразу забуде
І посмішка враз засія,
Бо їй найдорожче довірили люди –
Майбутнє країни – дитя!

Педагог, вихователь… Про вихователів дитячого садка хочеться вести окрему розмову, бо вони першими прокладають дитині шляхи до знань, добра, краси, віри, надії і любові.

Дитячий садок – це той світ, в якому дитина живе у найважливіший період для розвитку, і від того, як вона тут живе, залежить не тільки її майбутнє, але й майбутнє родини і всієї країни. Якщо дитина живе з похвалою, вона вчиться захоплюватись. Якщо живе з чесністю, вона вчиться справедливості. Якщо дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити. Якщо дитина живе дружбою, вона вчиться знаходити у світі любов. Створити такий світ для дітей можуть тільки справжні майстри.

Таким є колектив однодумців Житомирського центру розвитку дитини №68, який налічує 78 осіб.

Ефективність освітньої діяльності  закладу пропорційно залежить від рівня професійної майстерності, відповідальності у роботі, ряду високоморальних якостей кожного із педагогів центру.

Аналізуючи кадровий склад педагогічного колективу, варто відмітити, що в закладі працює 38 педагогів (36 – основні працівники та 2 – сумісники), серед яких мають:

повну вищу освіту –            30(77%)

неповну вищу освіту –          9(23%)

базову вищу освіту –              

 

Кваліфікаційні категорії:

вища кваліфікаційна категорія –  9 (23%)

I кваліфікаційна категорія –          7    (18%)

II кваліфікаційна категорія  –         (18%)

кваліфікаційна категорія « спеціаліст» – 16 (41%)

не атестовано –                                   6 (16%)

 

Присвоєно педагогічне звання:

«вихователь-методист» –       6 (15%)

«вчитель-методист» –             3 (8%)

«керівник гуртка-методист» – 1(3%)

Аналізуючи якісний показник педагогічних працівників, можна зробити висновок про те, що 7 (18%) педагогів ЖЦРД №68– це педагоги, які мають вищу та І кваліфікаційну категорію, з них 19% педагогічні звання. Слід відмітити, що в закладі 3 педагоги відмічені  нагрудними знаками „Відмінник освіти”,  медаллю Софії Русової нагороджено 1 педагога.

Усі педагоги володіють високою педагогічною майстерністю, творчі, ініціативні, здатні до нестандартних педагогічних дій, дійсно закохані в свою справу. Кожен із них має індивідуальний творчий потенціал, різноманітні нахили і здібності.

Педагоги понад усе прагнуть, щоб маленьким господарям жилося добре, аби кожен день повнився для них радістю спілкування з однолітками й дорослими. Кожна зустріч з дітьми починається з доброзичливих побажань  один одному. А далі діти разом із вихователями подорожують у світ природи, світ граматики і математики, пізнають його, набувають свого першого життєвого досвіду, вчаться гратися спільними іграшками, радіти кожному дню, зустрічати один  одного привітно, жити в дружбі та злагоді.

Нам є чим пишатися, бо до нас діти йдуть із радістю, а це – найвища нагорода за працю.

      Отак і живемо однією дружньою сім’єю! 

Група «Калинка»

Вихователі:
Денисюк Олена Валеріївна
Жигора Ольга Петрівна

Помічник вихователя:
Чернецька Лариса Анатоліївна

Група «Ялинка»

Вихователі:
Гурська Ірина Ізидорівна
Матіяш Світлана Борисівна

Помічники вихователя:
Сірик Ганна Василівна
Мостіпака Світлана Олександрівна

Ортопедична група «Мальва»

Вихователі:
Марущак Ольга Григорівна
Логвинчук Світлана Леонідівна

Помічник вихователя:
Усік Валентина Михайлівна

Ортопедична група «Бджілка»

Вихователі:
Дубчак Ніна Миколаївна
Орликівська Ірина Дмитрівна

Помічник вихователя:
Чудовська Галина Григорівна

Логопедична група «Фіалка»

Вихователі:
Кресович Алла Петрівна
Войцишевська Валентина Миколаївна

Вчитель-логопед:
Кузнецова Світлана Стахівна

Помічник вихователя:
Хілюк Ірина Леонідівна

Логопедична група «Малинка»

Вихователі:
Пурій Наталія Степанівна
Лавренюк Оксана Станіславівна

Вчителі-логопеди:
Чорна Оксана Василівна
Баранівська Наталія Михалівна

Помічник вихователя:

Група «Жоржинка»

Вихователі:
Дідківська Леоніда Петрівна
Король Тетяна Сергіївна

Помічник вихователя:
Власенко Галина Юріївна

Група «Ромашка»

Вихователі:
Андрусенко Олена Валентинівна
Войтенко Валентина Миколаївна

Асистент вихователя:
Сич Валентина Борисівна

Помічник вихователя:
Нишпал Неля Миколаївна

Група «Дзвіночки»

Вихователі:
Савчук Раїса Петрівна
Тищинко Альбіна Юріївна

Помічник вихователя:
Гарбарчук Наталія Андріївна

Група «Соняшник»

Вихователі:
Черниш Людмила Володимирівна
Андрусенко Ольга Михайлівна

Помічник вихователя:
Луцька Леоніда Михайлівна

Група «Полуничка»

Вихователі:
Огородник Ольга Борисівна
Орловська Олена Володимирівна

Асистент вихователя:
Мушинська Наталія Миколаївна

Помічник вихователя:
Поляковська Зоя Станіславівна

Вчителі-логопеди :

Кузнецова Світлана Стахівна

 

 

 

Баранівська Наталія Михайлівна

Практичний психолог:

Стрельник Людмила Миколаївна

 

 

 
(ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ЗА НАПОВНЕННЯ САЙТУ)

Керівник гуртка:

Марцун Ніна Петрівна

Вихователь з екологічного виховання:

Копельчук Анастасія Броніславівна

Вихователь з зображувальної діяльності:

Мацюк Любов Миколаївна

Вихователь по фізкультурі:

Нікуліна Світлана Болеславівна

Інструктор по фізкультурі:

Лємберг Світлана Олександрівна

Музкерівники:

Погребніченко Людмила Денисівна

 

 

 

Ладуренко Світлана Юріївна

 

 

Павленко Ірина Володимирівна

Розклад

Понеділок - П'ятниця (7:00 – 19:00)

Суббота та Неділя - Вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир 10020

проїзд Академіка Тутковського, 10

Дні прийому

Понеділок - 14.00 - 17.00

Середа - 9.00 - 12.00

Контакти

тел.: 0412-42-10-37

zt.68elektronik@ukr.net